NIEUWS 2015
Op deze pagina treft u het nieuws aan uit het jaar 2015 van zowel onze vereniging als de huurwereld in het algemeen. Met behulp van de knoppen hiernaast kunt u per jaar kijken in het archief. Het actuele nieuws vindt u op de nieuwspagina. Nieuwsbrief December 2015 02 | 12 | 2015 De tweede nieuwsbrief van 2015 is weer beschikbaar. In deze nieuwsbrief, met een voorwoord van onze voorzitter, komen de volgende onderwerpen aan bod: o Woningwet 2015 o Woningwaarderingsstelsel 2015 en de wijzigingen hierin o Akkoord huurbeleid o Passend toewijzen huurwoningen o Verenigingsinformatie De nieuwsbrief is ook te downloaden in onze download sectie. Incasso van contributie over 2014 verlaat 20 | 07 | 2015 Met de overgang vorig jaar naar IBAN rekening nummers hebben we helaas een fors aantal problemen moeten overwinnen als het gaat om de incasso van de contributie, dit heeft gevolgen die nog in 2015 doorlopen. We krijgen hierover, terecht, veel vragen en willen graag een en ander uitleggen. Deze overgang heeft er voor gezorgd dat we pas in Januari 2015 de incasso van de contributie over 2014 hebben kunnen uitvoeren. Omdat de problemen toen waren opgelost hebben we de incasso van de contributie over 2015 wel op het reguliere tijdstip (Mei-Juni) kunnen innen. Dit betekend helaas dat leden met een incasso lidmaatschap dus 2 afschrijvingen achter elkaar in het begin 2015 zien. We snappen dat dit de indruk wekt dat dit ten onrechte is geïncasseerd, echter gaat het dus om 2 verenigingsjaren (2014 & 2015) nadat er in 2014 niets geïncasseerd is. We hopen hiermee de onduidelijkheid te hebben weggenomen. Excuses voor het ongemak. Huurders en verhuurders willen lagere huurstijging 05 | 06 | 2015 Huurders en verhuurders hebben een sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-2018, met mogelijke verlenging tot 2020. Aedes en de Woonbond willen de jaarlijkse huurstijging beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder. De verenigingen van huurders en woningcorporaties leggen het onderhandelaarsakkoord in juni voor aan hun leden. Omdat het gaat om een gezamenlijk voorstel van huurders en verhuurders, rekenen beide organisaties op politiek draagvlak. Aedes en de Woonbond hebben beide zorgen over de betaalbaarheid van het huren. Daarom waren beide organisaties sinds maart in overleg om tot een huurbeleid te komen met goed evenwicht tussen betaalbaarheid voor huurders, voldoende huizen voor woningzoekenden en huurinkomsten en investeringen van woningcorporaties. Aedes-voorzitter Marc Calon: 'Huurders en corporaties geven de politiek een duidelijk signaal over het huurbeleid. Wij hebben samen het voortouw genomen om onze huurders nu en in de toekomst een goede, betaalbare woning te kunnen bieden. Van het kabinet verwachten wij wel dat de verhuurdersheffing in de toekomst van tafel gaat. Alles in het belang van een goede sociale huursector, die onmisbaar is in de Nederlandse samenleving.' Ronald Paping, directeur van de Woonbond: 'Dit is een goede stap om de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren in te dammen; dat is goed nieuws voor huurders met lage inkomens, waarvan een steeds groter deel problemen met de betaalbaarheid hebben. Bovendien stappen we over naar een beter systeem, waarbij met huurdersorganisaties wordt overlegd over de vormgeving van het huurbeleid.' Jaarverslag 2014 beschikbaar 22 | 04 | 2015 Ieder jaar maken wij als vereniging een jaarverslag, hiermee informeren wij onze leden, en alle andere belangstellende, over de verrichte werkzaamheden gedurende het desbetreffend jaar. Onderwerpen die in het jaarverslag 2014 aan bod komen zijn o.a.: Bestuurswisseling. Ontwikkeling ledenbestand. Klachtencoördinatie en afhandeling Contacten met volkshuisvestingspartijen. Terugblik activiteiten 2014. Kerntaken 2015. In de download sectie op deze website kunt u het complete jaarverslag downloaden. Jaarvergadering 2015 02 | 04 | 2015 Het bestuur van HV Woonbelang houdt op vrijdag 24 April haar jaarlijkse ledenvergadering in ontmoetingscentrum “De Zonzeel” in Hooge Zwaluwe. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. De vergadering zal om 19:30 uur starten maar de ontvangst met een kopje koffie of thee begint al om 19:00 uur. Na het afronden van het “officiële” gedeelte is er ruimte voor een presentatie door een woningcorporatie. Hierna sluiten we af met vrolijke noot die wordt verzorgd door het Shantykoor uit Lage Zwaluwe. Kortom een gevarieerd programma, we hopen dan ook veel leden te mogen verwelkomen. U vindt ontmoetingscentrum “De Zonzeel” aan de Poolsestraat 13, 4927 BD in Hooge Zwaluwe. De volledige agenda is te downloaden in onze download sectie. Nieuwsbrief April 2015 02 | 04 | 2015 De eerste nieuwsbrief van 2015 is beschikbaar en wordt in de week na Pasen bij al onze leden bezorgd. In de nieuwsbrief, stelt onze nieuwe voorzitter zich voor, hij blikt terug op het eerste jaar binnen huurdersland. Verder in de nieuwsbrief: o Uitnodiging jaarvergadering o Woningcorporaties en huurders in overleg over huurbeleid o Verenigingsinformatie De nieuwsbrief is ook te downloaden in onze download sectie. Petitie Blokkeer de Huurverhoging 01 | 02 | 2015 Voor het derde jaar op rij kunnen de huren enorm stijgen. Teken de petitie tegen de gigantische huurverhogingen op stophuurverhoging.nl Onder de noemer ‘Blokkeer de huurverhoging’ voert de Woonbond samen met uw huurdersorganisatie en huurders in het hele land actie tegen de gigantische huurstijgingen. De afgelopen twee jaar stegen de huren gemiddeld bijna tien procent. Doe mee met ‘Blokkeer de huurverhoging’ en deel de petitie op Facebook, twitter of mail de petitie aan bekenden.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2012
Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2017 Nieuwsoverzicht 2017