NIEUWS 2014
Op deze pagina treft u het nieuws aan uit het jaar 2014 van zowel onze vereniging als de huurwereld in het algemeen. Met behulp van de knoppen hiernaast kunt u per jaar kijken in het archief. Het actuele nieuws vindt u op de nieuwspagina. Bestuursleden gezocht 09 | 11 | 2014 Onze huurdersvereniging is, ter versterking van haar bestuur, op zoek naar personen die als vrijwilliger de functie van 2e secretaris en 2e penningmeester willen vervullen. Wij zoeken vooral kandidaten die enige affiniteit met genoemde functies hebben. Zij moeten, indien nodig, taken van de secretaris en penningmeester kunnen overnemen en deze vervangen bij diens afwezigheid. Denkt u de aangewezen persoon te zijn of kent u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met onze voorzitter Henk Dudok op telefoonnr. 0168-482933 U kunt ook een e-mail sturen naar: info@hvwoonbelang.nl Meer zegenschap voor huurders gevraagd 03 | 11 | 2014 Op donderdag 30 oktober verscheen het rapport “Ver van huis” van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Onze koepel vereniging De Nederlandse Woonbond is uitvoerig betrokken geweest om de inzet voor de enquête te bepalen. Die inzet was duidelijk. Het corporatiestelsel heeft meerwaarde, maar corporaties moeten zich primair richten op de kerntaken, soberder en doelmatiger werken en het toezicht moet beter. Bovenal moet de positie van huurders versterkt worden, ter verbetering van de legitimatie en om een volwaardige tegenmacht te kunnen zijn. De aanbevelingen van de enquêtecommissie zijn geheel in lijn met de inzet van de Woonbond. We zijn tevreden dat we het geluid van huurders en huurdersorganisaties goed onder de aandacht van de enquêtecommissie hebben gebracht. Er hangt veel af van de discussie in de Tweede Kamer en de manier waarop de aanbevelingen concreet worden gemaakt. Wij hebben er vertrouwen in dat er fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in het corporatie stelsel, waardoor huurders en woningzoekenden weer centraal komen te staan. In de Provinciale Vergaderingen en op de themabijeenkomst van 5 November discussiëren we over de uitkomsten van de parlementaire enquête. Dat kan nog leiden tot aanscherpen en inkleuren van de Woonbond standpunten. Het belangrijkste is dat de aanbevelingen van de commissie wordt verzilveren, waarbij de nadruk ligt op versterken van de positie van huurders. We zullen de Tweede Kamer, minister en ambtenaren laten weten hoe de positie van huurders versterkt kan worden. Daarbij gaat het om rechten, financiële middelen én een cultuurverandering bij corporaties. Een sterkere positie van huurders en woningzoekenden betekent dat ook meer van huurdersorganisaties zoals de onze gevraagd kan worden. Hiervoor wordt samen met de Woonbond het project "versterking huurdersorganisaties” opgestart en ook andere activiteiten op dit gebied zullen ontwikkelen. Vooraankondiging huurdersdag 11 oktober 18 | 07 | 2014 Op zaterdag 11 oktober 2014 van 10 tot 16 uur houdt de Woonbond een Landelijke Huurdersdag onder het motto: ‘Voor een betaalbare toekomst’. Noteer deze datum alvast in uw agenda. U bent van harte welkom. Huurders uit heel Nederland komen samen in de Reehorst in Ede om inspiratie op te doen, ervaringen te delen, terug te blikken op 40 jaar huurdersbeweging en samen in te zetten op een toekomstbestendige huursector met betaalbare huurwoningen. Naast een levendig en strijdbaar inhoudelijk programma biedt de dag ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Deze dag is bedoeld voor alle actieve huurders in Nederland. Dus ook voor uw buurvrouw, partner, de voltallige bewonerscommissie of de leden van uw huurdersorganisatie. Half augustus is meer bekend over het programma, de activiteiten en de sprekers. Aanmelden is mogelijk vanaf 15 augustus, via www.landelijkehuurdersdag.nl. Jubileum jaar activiteiten 21 | 05 | 2014 In 2014 - het zal u zeker niet ontgaan zijn - bestaat onze huurdersvereniging 20 jaar. Het bestuur heeft al in 2013 besloten om deze bijzondere mijlpaal niet zo maar voorbij te laten gaan en heeft besloten om een 4-tal activiteiten te organiseren. 1. Thema-avond met zusterverenigingen uit West-Brabant De eerste activiteit werd al op woensdag 12 maart jl. georganiseerd in de "de Zonzeel" te Hooge Zwaluwe. Het werd een goed bezochte avond met zusterverenigingen uit West-Brabant aangevuld met leden van de RvT van Goed Wonen en Volksbelang en leden van de geschillencommissie van beide corporaties. Deze zeer goed bezochte bijeenkomst en geleid door Henk Tegels - consulent van de Woonbond - had een tweetal thema's: Een uitwisseling van de "successen" van de aanwezige huurders(belangen)verenigingen in de afgelopen 20 jaar (een kwinkslag naar ons jubileum). De servicekosten en de afrekening van de nieuwe warmte wet. Na afloop werd onder het genot van hapje en een drankje nog de nodige contacten gelegd. 2. Feestelijke ledenvergadering Op vrijdag 25 april jl. werd een extra feestelijke ledenvergadering gehouden in "het Trefpunt" te Made. Nu wordt natuurlijk elk jaar een jaarvergadering gehouden, maar deze had wel een bijzonder karakter. Natuurlijk stond het 20-jarig jubileum op de agenda, maar ook een bijzondere activiteit, namelijk de overdracht van het voorzitterschap van Goof Akkermans naar Henk Dudok. Goof Akkermans, voorzitter van het eerste uur, had al een jaar geleden te kennen gegeven te willen stoppen. Gelukkig heeft de zoektocht naar een nieuwe voorzitter zijn vruchten opgebracht. Een emotioneel moment was de overdracht van de voorzittershamer van Goof naar Henk. Anita van Brederode - manager Wonen bij woningstichting Volksbelang - had een presentatie voorbereid over o.a. de woningbouw plannen en de vernieuwde website. Het amusement deze avond werd verzorgd door Jeroen van Meggelen uit Made. 3. Feestavond voor de leden Op vrijdag 9 mei jl. werd de derde activiteit georganiseerd, de feestavond voor de leden eveneens in "het Trefpunt" te Made. Een kleine 100 personen gaven acte de présence om een avond te luisteren naar of te dansen op de muziek van de band Take Over uit Made. Dit onder het genot van een heerlijk drankje en ook ontbraken natuurlijk de diverse hapjes en snacks natuurlijk niet. De bezoekers hebben genoten van een heerlijke avond. 4. Afscheidsreceptie Als laatste activiteit was de receptie voor genodigden op vrijdag 16 mei jl. Hoewel er natuurlijk ook stil gestaan werd bij het 20-jarig bestaan van de vereniging, was het vooral de avond van het afscheid voor Goof Akkermans. 20 jaar lang de stuwende kracht achter de vereniging. In de vele dankwoorden kwam dit - meer dan terecht tot uiting. Achtereenvolgens waren Eric van den Einden (directeur woningstichting Volksbelang en sprekend namens beide woningcorporaties), Henk Tegels (namens de Nederlandse Woonbond), de heer Janus Oomen (wethouder van de gemeente Drimmelen) en Henk Dudok (kersverse voorzitter van onze vereniging) de sprekers. Telkens werd de vele verdiensten van Goof Akkermans voor onze vereniging en voor de huurders geroemd. Tot slot bood voorzitter Henk Dudok - namens de Huurdersvereniging Woonbelang - een schilderij aan. Met dit schilderij wilden we een blijvende herinnering aan Goof geven. Het werd een prachtig schilderij - geschilderd door Jeanne de Jongh waarin de persoon Goof Akkermans, het werk voor de vereniging, het kantoor, het 20 jarig bestaan en het afscheid duidelijk naar voren kwam. De uitreiking was opnieuw een emotioneel moment, maar beter hadden we onze waardering niet kunnen uitspreken. Kortom: we hebben zeer geslaagde jubileum activiteiten achter de rug. Op naar het 25- jarig bestaan! Hieronder een kleine impressie. Beweeg de muis over de dia’s aan de rechterkant voor een vergroting. Jaarverslag 2013 beschikbaar 14 | 04 | 2014 Ieder jaar maken wij als vereniging een jaarverslag, hiermee informeren wij alle belangstellende over de verrichte werkzaamheden gedurende het desbetreffend jaar. Onderwerpen die in het jaarverslag 2013 aan bod komen zijn o.a.: Belangenbehartiging voor onze leden. Klachtenbemiddeling voor onze leden. Contacten met directie en Raad van Toezicht van zowel WS Volksbelang als WS Goed Wonen. Contacten met de Nederlandse Woonbond. Bijwonen van Provinciale vergaderingen van de Woonbond. Bijwonen van diverse cursussen van de Woonbond. Bestuursvergaderingen. Organiseren van activiteiten t.g.v. het 20 jarig bestaan in 2014. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter. In de download sectie op deze website kunt u het complete jaarverslag downloaden. Feestavond 20 Jarig jubileum op 9 Mei a.s. 01 | 04 | 2014 Op 9 februari 1994 werd de Huurdersvereniging Woonbelang officieel opgericht. Dit jaar is dat dus precies 20 jaar geleden. Een heuglijk feit dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Daarom willen we dit samen met onze leden vieren door middel van een FEESTAVOND. Deze wordt gehouden op vrijdag 9 mei 2014 in Hotel - Restaurant - Partycentrum het Trefpunt aan de Raadhuisstraat 1a te Made van 20:00 uur tot 01:00 uur. We starten de avond met koffie en thee met een vlaaienbuffet. Daarna kunt u onbeperkt standaard consumpties bestellen. Daarnaast zal er ook met diverse hapjes worden rond gegaan. Om 01:00 uur eindigt de feestavond met koffie of thee met iets lekkers. De band Take Over uit Made zal voor het entertainment zorgen. Kortom alle ingrediënten voor een zeer geslaagde avond zijn aanwezig. Als u dit wilt, kunt u tevens afscheid nemen van onze ”oud” voorzitter - Goof Akkermans. Goof was vanaf de oprichting voorzitter van onze vereniging. Wij vragen u voor deze avond een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon. Als u deze feestavond wilt bijwonen, dient u zich van te voren in te schrijven. Dit kan door dit formulier in te vullen voor 19 april a.s. De bijdrage in de kosten moet eveneens voor 19 april a.s. overgemaakt zijn op rekeningnummer: NL92INGB 0000 025427 t.n.v. Huurders Vereniging Woonbelang. Uw inschrijving is pas definitief als zowel uw inschrijving als de bijdrage in de kosten bij ons binnen zijn. U bent allen van harte welkom en rekenen op veel belangstellenden. Nieuwsbrief April 2014 19 | 03 | 2014 De eerste nieuwsbrief in het jubileum jaar 2014 is beschikbaar. Al onze leden zullen deze binnenkort in de brievenbus krijgen, maar via onze website dus al een preview. In de nieuwsbrief, wordt uitgebreid stil gestaan bij het jubileum jaar en alle activiteiten die we daarin gaan organiseren. Het wordt zeker een actief jaar waarin u nog veel meer van ons gaat horen en we hopelijk elkaar ook gaan ontmoeten. Hou de website in de gaten voor het laatste nieuws. Verder is er een wisseling in het bestuurd, zowel de vertrekkende als de nieuwe voorzitter komen aan het woord. Verder in de nieuwsbrief: o Voorwoord door de voorzitter o Actueel huurbeleid o Verenigingsinformatie De nieuwsbrief is, net als de overige nieuwsbrieven, ook te downloaden in onze download sectie, 2014 Speciaal jaar voor HV Woonbelang 25 | 01 | 2014 In 1994 werd HVTM opgericht, een naam die later met het uitbreiden naar het werkgebied van Goed Wonen werd veranderd in HV Woonbelang, en dus is dit jaar een bijzonder jaar: ons 20 jarig jubileum! In dit jaar zal HV Woonbelang zich natuurlijk onveranderd inzetten voor haar huurders. Maar daar bovenop zullen wij dit jaar zeker niet onopgemerkt voor bij laten gaan. Voor onze leden en partners in huren zullen er speciale evenementen worden georganiseerd. Wat deze precies zijn kunnen we nog niet zeggen maar leden worden natuurlijk op voorhand geïnformeerd, daarnaast is het handig om deze site in de gaten te houden voor het laatste nieuws. Veranderingen voor huurders in 2014 11 | 01 | 2014 Op 1 januari 2014 zijn er diverse wetten en regels ingevoerd of aangepast waarmee u als huurder of woningzoekende te maken kunt krijgen. Met dit artikel geven wij u een overzicht van deze veranderingen. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, neem gerust contact met ons op. Warmtewet: Op 1 januari is de Warmtewet van kracht geworden, die gevolgen heeft voor huurders die in een complex wonen met collectieve verwarming (blokverwarming, stadsverwarming). In totaal gaat het om ongeveer 10 procent van alle woningen in Nederland. De nieuwe wet beschermt consumenten tegen onredelijke prijzen voor het leveren van warmte. In de wet staan regels over de maximumprijs van warmte, de wijze van afrekening en de bemetering. Liberalisatiegrens omhoog: De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de zogeheten liberalisatiegrens) is verhoogd van € 681,02 naar € 699,48. Woningen die bij het begin van het huurcontract voor een hoger bedrag verhuurd worden vallen niet in de sociale (gereguleerde) sector, maar zijn geliberaliseerd. Zelfstandige woningen die voor een lager bedrag verhuurd worden zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel). Huurtoeslaggrenzen aangepast: Voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens kunt u huurtoeslag krijgen. Of en hoeveel, hangt af van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw huishoudenssituatie. De basishuur (de huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) stijgt naar € 226,98 voor 65- minners, € 225,16 voor oudere alleenstaanden en € 224,35 voor oudere meerpersoonshuishoudens. De 'kwaliteitskortingsgrens' gaat met 3,9 procent omhoog van € 374,44 naar € 389,05. Over de huur boven deze grens krijgt u nog maar 65 procent huurtoeslag. De aftoppingsgrens gaat naar (afhankelijk van het soort huishouden) € 556,82 of € 596,75. Over de huur boven deze grens (tot € 699,48) krijgt u (afhankelijk van uw huishoudenssituatie en leeftijd) nog hooguit 40 procent huurtoeslag. De maximum inkomensgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag wordt in 2014 met 2,71 procent verhoogd. Voor alleenstaanden (< 65 jaar) bedraagt de nieuwe grens € 21.600, voor meerpersoonshuishoudens (< 65 jaar) € 29.325, voor oudere alleenstaanden € 21.600 en voor oudere meerpersoonshuishoudens € 29.400. Inkomensgrenzen gluurverhoging geindexeerd: De inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) blijft ook in 2014 van kracht. Verdiende uw huishouden in 2012 meer dan € 34.085 (verzamelinkomen) dan mag uw verhuurder de huur per 1 juli met 0,5 procent extra verhogen (boven het percentage van de maximale huurverhoging). Lag uw verzamelinkomen boven € 43.602 dan mag de huur met maximaal 2,5 procent extra omhoog. Inkomensgrens sociale huurwoning: Het maximale inkomen waarbij nieuwe huurders nog in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie is verhoogd naar € 34.678 (was € 34.229). Wel geldt dat corporaties 10% van de woningen met een huur tot € 699,48 mogen toewijzen aan huishoudens met een (iets) hoger inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewoners van wie de woning wordt gesloopt. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de motie die de Tweede Kamer eind november vorig jaar aannam om de inkomensgrens te verhogen naar € 38.000. Aanpassingen puntenstelsel: Het woningwaarderingsstelsel is op 1 januari licht aangepast. In verband met de invoering van de Warmtewet is het aantal punten voor vertrekken met collectieve verwarming verlaagd van 2 naar 1,5. Ook is er eind gekomen aan de overgangsregeling die verband hield met de invoering van het Energielabel. De Huurcommissie werkt samen met de Woonbond en VastgoedBelang aan een nieuwe, betere en actuele Huurprijscheck, waarin ook deze veranderingen zijn meegenomen. Totdat de nieuwe Huurprijscheck gereed is, biedt de Huurcommissie een alternatief waarmee huurders en verhuurders de maximale huurprijs van hun woning kunnen berekenen. De, ook digitaal in te vullen, pdf-formulieren voor de puntentelling vindt u op www.huurcommissie.nl
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2015
Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2017 Nieuwsoverzicht 2017