Foto: Jan Reinier van Vliet
NIEUWS 2013
Op deze pagina treft u het nieuws aan uit het jaar 2013 van zowel onze vereniging als de huurwereld in het algemeen. Met behulp van de knoppen hiernaast kunt u per jaar kijken in het archief. Het actuele nieuws vindt u op de nieuwspagina. Nieuwsbrief December 2013 06 | 12 | 2013 De tweede nieuwsbrief van 2013 is beschikbaar. Al onze leden hebben deze inmiddels in de brievenbus gehad. In de nieuwsbrief, die dit jaar voor de tweede keer verschijnt, komen een aantal actuele onderwerpen aan bod. Verder staan we uitgebreid stil bij het naderende jubileum jaar, HV Woonbelang bestaat in 2014 namelijk 20 jaar! Dit beloofd een speciaal jaar te worden met veel activiteiten voor onze leden. Verder in de nieuwsbrief: o Voorwoord door de voorzitter o Huuralarm o Verenigingsinformatie De nieuwsbrief is ook te downloaden in onze download sectie, Huurstijging 2013 de grootste sinds 1994 21 | 09 | 2013 De huurverhoging van juli 2013 is uitgekomen op gemiddeld 4,7%, dit is de grootste huurstijging sind 1994. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In de sociale sector (bij woningcorporaties) was de huurstijging met 5% aanzienlijk hoger dan bij commerciële verhuurders (3,7%). Veel huurder kregen in 2013 een huurverhoging van 4%, voor huishoudens met een middeninkomen kon daar nog een extra 'gluurverhoging' bovenop komen van 0,5% of 2,5%. De gemiddelde huurstijging van 4,7% is 2,2% hoger dan de inflatie over 2012. Het verschil tussen de huurstijging en de inflatie (in het voorafgaande jaar) bedraagt dit jaar voor het eerst sinds 1996 meer dan 2%. Opvallend is dus dat corporaties de huren aanzienlijk forser hebben verhoogd dan commerciële verhuurders. Hoewel zo'n honderd corporaties de gluurverhoging niet hebben doorgevoerd, ligt de gemiddelde huurstijging bij corporaties op maar liefst 5%. Dat levert de corporatiesector als geheel ruim 350 miljoen aan extra huurinkomsten (boven de inflatie) op. Vorige maand maakte de Woonbond, welke o.a. via HV Woonbelang ook uw belangen vertegenwoordigd, bekend dat door een verkeerde berekening van de inflatie door het CBS de huurstijging in 2014 wel 2% te hoog kan uitvallen. De Woonbond heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd om de systematiek van de inflatieberekening te veranderen, zodat de huurverhoging volgend jaar aanzienlijk lager ligt dan dit jaar. Directeur Ronald Paping: 'Huurders worden al onterecht gepakt door extra huurverhogingen. Daarbovenop blijken de huren ook nog extra verhoogd te worden door de systematiek van inflatieaanpassing. Dat is niet te verteren in een tijd dat de koopkracht al fors daalt.’ Nieuwe afspraken minister Blok met verhuurders opnieuw slecht nieuws voor huurders 04 | 09 | 2013 De huurverhoging van 2013 is nog maar net achter de rug (met de nodige problemen en obstakels plus ruim 3500 klachten) of er wordt al weer druk onderhandeld over de huurverhoging 2014. Aedes, de vereniging van Wooncorporaties, maakte onlangs bekend dat ze een 'woonakkoord' hebben gesloten met minister Blok. De afspraken houden in grote lijnen in dat de verhuurder zich niet langer zullen verzetten tegen de verhuurdersheffing, maar dat zij als tegenprestatie zich bezig mogen blijven houden met commerciële activiteiten om deze heffing te kunnen betalen. Verder krijgen ze via het Energieakkoord 400 miljoen om te investeren in energiebesparing. De verhuurdersheffing houdt in dat verhuurders ieder jaar 1.7 miljard aan de staatskas gaan betalen. Per woning gaat het om een bedrag van ongeveer 800 euro per jaar. Drie keer raden waar de verhuurders dit geld vandaan gaan halen, juist bij de huurder. Onacceptabel dus! Samen met de Woonbond hebben we ons al fel tegen de heffing verzet. Ondanks de mooie woorden van Aedes over betaalbaarheid als voorwaarde voor het akkoord, lijkt dit hard nodig. Het onderwerp is inmiddels ook opgepakt door de pers, klik hier voor het artikel wat op 3 September j.l. verscheen in BN De stem over dit onderwerp. Huurverhogingsvoorstel 2013, controleer deze goed! 06 | 06 | 2013 Inmiddels heeft bijna iedereen wel het huurverhogingsvoorstel van zijn verhuurder binnen gehad. De problemen zijn niet van de lucht, in heel Nederland zijn er veel problemen gemeld over de onjuiste informatie die door belastingdienst is aangeleverd. Bij het meldpunt huurverhoging van de Nederlandse Woonbond zijn al meer dan 2500 melding binnen gekomen sinds deze is geopend in April. Veel huurder klagen over de betaalbaarheid en het schenden van de privacy. Daarnaast levert de peildatum van 2011 een groot probleem voor mensen met een sterk veranderde situatie, zei krijgen ten onrechte een huurverhoging die gebaseerd is op een te hoog inkomen. Het is dus zeker de moeite waard om uw voorstel nog eens goed te bekijken, kloppen de gegevens die er op staan nog wel? Is het voorstel compleet? Het is namelijk nog mogelijk om bezwaar te maken tot 1 juli. Om te controleren of bezwaar zin heeft kunt u via de website www.woonbond.nl/huurverhoging een test doen, door midedel van een paar simpele vragen krijgt u advies of het wel of geen zin heeft om bezwaar te maken. Sterker nog; een voorbeeld tekst wordt u ook gelijk gepresenteerd, kant en klaar om te verzenden. Huurverhoging 2013, definitief bekend 23 | 04 | 2013 Alle inspanning ten spijt gaat het huurbeleid zoals ingezit eind 2012 helaas jaar gewoon door, dit betekend forse huurverhogingen voor 2013. Als huurdervereniging hebben wij alle mogelijke paden bewandeld om het desatreuze huurbeleid een halt toe te roepen, helaas zonder succes. Brieven zijn verzonden naar het ministerie, de verhuurders, gemeente etc. maar steeds kregen we nul op rekest. Dit begint natuurlijk bij Minister Blok, die voet bij stuk houdt en zijn beleid gewoon doorzet (klik hier voor de officiele reactie van het Ministerie van Binnenlandse zaken). Maar ook de verhuurders, die niet noodzakelijk mee hoeven met de hoge huurverhoging, zeker om dat verhuurderbijdrage fors is terug geschoeft! Helaas hebben zowel WS Goed Wonen als WS Volksbelang negatief gereageerd op ons advies. Bij WS Volksbelang wordt het advies 1 op 1 gevolgd, bij WS Goed Wonen in principe ook maar daar wordt dan nog individueel gekeken naar de huurprijs, hoe dichter die bij het maximum bedrag is hoe lager de huurverhoging. De basis voor de huurverhoging ziet er als volgt uit: Voor inkomens tot 33.000,- wordt de huurverhoging: 4% (inflatiepercentage + 1,5%) Voor inkomens tussen 33.000,- en 43.000,- wordt dit: 4,5% (inflatiepercentage+ 2%) Voor huurders met een inkomen boven 43.000,-: 6,5% (inflatiepercentage + 4%) Huurverhoging 2013; Meldpunt & Bezwaar maken kan lonen 13 | 04 | 2013 De huren gaan dit jaar enorm omhoog. Huishoudens met een laag inkomen of een bescheiden middeninkomen leveren daardoor opnieuw aan koopkracht in. De Woonbond opent een meldpunt Huurverhoging waar gedupeerden hun verhaal kwijt kunnen. Bij het meldpunt kunnen drie soorten problemen worden gemeld. Dat je niet meer rond komt nu het huren veel duurder wordt, dat het huurverhogingsvoorstel niet klopt, of dat de privacy wordt geschonden. Met die meldingen gaat de Woonbond weer de strijd aan. We gaan ermee naar de politiek en naar de pers en we gebruiken de informatie bij onze voorlichting. Het meldpunt Huurverhoging wordt op 16 April geopend (http://actiehuuralarm.nl/meldpunt) We verwachten veel meldingen. Omdat de huurverhoging mensen in financiële problemen brengt en in hun privacy aantast. Maar ook omdat de Belastingdienst niet in staat blijkt om foutloze inkomensindicaties te leveren van huurders. Verhuurders zullen daardoor veel fouten maken bij het aanzeggen van de huurverhoging voor 2013. Bezwaar maken tegen de huurverhoging We roepen iedereen op om het huurverhogingsvoorstel dat zij krijgen heel kritisch te bekijken en bezwaar te maken als het niet deugt. En ook om bezwaar te maken als onduidelijk is of het deugt. Op www.woonbond.nl/huurverhoging staat een programma waarmee huurders kunnen controleren of bezwaar maken loont. Het checkt of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er fouten worden gevonden in het huurverhogingsvoorstel dan adviseren wij u altijd bezwaar te maken bij de verhuurder. Daarbij kunt u gebruik maken van de Woonbondflyer ´Bezwaar maken kan lonen´, deze kunt u hier downloaden (of vinden in de download sectie). Gratis computer cursussen 03 | 04 | 2013 Computers en dus computerprogramma’s zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving, alleen is niet voor iedereen de werking er van even vanzelfsprekend. Gelukig is er op het internet van alles te vinden om u wegwijs te maken, in sommige gevalen is dat zelfs geheel gratis! Een tip die we graag met u delen. Via de Belgische website www.gratiscursus.be is veel cursusmateriaal te vinden van diverse computer programma’s zoals o.a. Microsoft © Word, Excel en PowerPoint welke u via het menu in de linker balk kunt vinden. Met de grote opkomst van de zogenaamde “Social Media” willen wij u specifiek wijzen op de cursus Facebook welke via www.gratiscursus.be/Facebook/index.html op te starten is. Vervolgens kunt u op een les klikken (in geel) om dat gedeelde op te starten. Twitter en LinkedIn cursussen zijn ook aanwezig op de website. Veel succes en leerplezier! Algemene ledenvergadering 2013 28 | 03 | 2013 De details van de algemene ledenvergadering 2013 zijn bekend. Via deze weg willen we dan ook graag alle leden uitnodigen. Zoals ieder jaar geeft HV Woonbelang gedurende de jaarvergadering een overzicht van de prestaties van het afgelopen jaar. Dit jaar zal dit plaatsvinden op vrijdag 26 april 2013 in gemeenschapshuis PLEXAT aan de Kerkstraat 22 te Wagenberg. De zaal gaat om 19:00 uur open en de vergadering start om 19:30. Als gastspreker hebben we de directeur van WS Volksbelang - de heer Eric van de Einden uitgenodigd. Daarnaast is er echter ook tijd en ruimte voor wat ontspanning, verzorgd door het Belgisch duo “THE MICADO'S”. Zij zullen een goochel & illusieshow opvoeren. Kortom wij kijken uit naar een gezellige en nuttige avond met een hoge opkomst. Klik hier voor de uitnodiging (of kijk in de download sectie). Geslaagde actiedelegatie op 5 maart 2013 09 | 03 | 2013 Wegens een eerder behandeling van de verhuurdersheffing in de Eerste kamer is de eerder op 12 Maart geplande demonstratie vervangen door een actiedelegatie op 5 Maart j.l. We kijken terug op een geslaagde actie. De beslissing over de gluurverhoging is door de Eerste Kamer een week uitgesteld. De Senatoren hebben om een nieuwe schriftelijke vragenronde gevraagd en het debat in de Tweede Kamer over de verhuurdersheffing is een week opgeschoven. De actie bestond eruit dat we 5 maart met een delegatie van ruim 200 huurders alle meer dan 60.000 handtekeningen onder de petitie Huuralarm hebben overhandigd aan de commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer. Daarbij heeft de Woonbond ook een verklaring overhandigd, waarin samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties ervoor gepleit wordt om de volkshuisvesting overeind te houden. Hoewel de petitie formeel al is aangeboden, gaan we door met inzamelen van handtekeningen door tot het moment dat de Eerste Kamer een definitieve beslissing heeft genomen. Zoals het er nu naar uitziet gebeurt dat op 12 maart. Wat betreft het debat volgende week: wist u dat de plenaire debatten in de Eerste Kamer live via internet te volgen zijn via http://www.eerstekamer.nl/begrip/livestream ? HV Woonbelang blijft strijdbaar tegen het "carnavalsakkoord" 25 | 02 | 2013 Minister Blok heeft haast om de inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli in te voeren. In zijn krappe planning lijkt hij volledig voorbij te gaan aan het adviesrecht dat huurdersorganisaties hebben bij het huurbeleid. In een brief aan de Eerste Kamer over behandeling van de wetsvoorstellen schrijft de minister: "Veelal voeren verhuurders voorafgaand aan het uitbrengen van de huurverhogingsvoorstellen (doorgaans februari/maart) overleg met hun huurdersorganisaties over het voorgenomen huurprijsbeleid." Maar in zijn planning komt dit verder niet meer aan de orde. De minister lijkt niet te beseffen dat huurdersorganisaties het wettelijk recht hebben om een advies uit te brengen en dat ze hiervoor een periode van zes weken beschikbaar hebben. Ook in een schema over inkomensafhankelijke huurverhogingen van de minister, staat alleen dat verhuurders, na goedkeuring van de wet, in maart en april inkomensgegevens kunnen gaan opvragen bij de Belastingdienst. Zodat ze uiterlijk 30 april de voorstellen voor huurprijsverhoging kunnen verzenden. Volgens de Woonbond is de planning van de minister niet correct. In de Overlegwet staat heel duidelijk dat een verhuurder zijn beleidsvoornemen niet mag uitvoeren voordat de huurdersorganisatie de gelegenheid heeft gehad om advies uit te brengen. Inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst mag dus pas ná het uitbrengen van het advies. De Woonbond roept alle huurdersorganisaties op om actief gebruik te maken van hun adviesrecht zoals dat in de wet geregeld is. Zij hebben zes weken de tijd om een deskundige in te schakelen, de achterban betrekken en een advies op te stellen. De Woonbond ondersteunt huurdersorganisaties bij het adviestraject. Klik hier om de afspraken die HV Woonbelang met Woningstichting Volksbelang en Goed Wonen heeft gemaakt in te zien. Eerste on-line aanmelding lidmaatschap extra in het zonnetje gezet 18 | 02 | 2013 De compleet vernieuwde website van HV Woonbelang is vooral opgezet om de leden gemak te bieden. Echter ook voor nieuwe leden proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken. De eerste on-line aanmelding was dan ook al binnen een maand na de start van de nieuwe website een feit. Mw. Anja Carpentier was de eerste on-line aanmelder als nieuw lid van HV Woonbelang. Een mijlpaal voor ons en daarom waren we van mening dat dit extra benadrukt mocht worden. Onlangs heeft mw. Carpentier dan ook een bos bloemen ontvangen uit handen van Dhr. Jan Marijnissen, bestuurslid van de HV Woonbelang. Bent u nog geen lid en wilt u genieten van de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt? Vul het aanmeldformulier in en wij doen de rest zodat u daarna verzekerd bent van professionele vertegenwoordiging en ondersteuning. Woningmarktakkoord biedt huurders onvoldoende 14 | 02 | 2013 Gisteren morgen presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De scherpe randjes zijn eraf maar zowel de huurverhogingen als de verhuurderheffing is nog steeds veel te hoog. De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden met dit akkoord iets verzacht. De huurverhogingen op basis van het inkomen (gluurverhogingen) worden minder hoog dan aangekondigd. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro gaat een huurverhoging van maximaal 6,5% gelden in plaats van 9%. De verhuurdersheffing wordt iets verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurderheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen." Download hier de brief die is verstuurd door Minister Blok naar de Tweede Kamer (Carnavalsakkoord). De Woonbond is verheugd dat de maximale huur gebaseerd blijft op het woningwaarderingsstelsel en niet op 4,5% van de WOZ-waarde. In het akkoord worden de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen bijgesteld, zoals minder hoge stijgingen voor middeninkomens, de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensdaling en een uitzonderingspositie voor kwetsbare groepen (gehandicapten en ouderen die zorg nodig hebben). De bezwaren van huurders tegen het voorstel lijken eindelijk doorgedrongen bij de politici. Daarmee heeft de Actie Huuralarm van de Woonbond effect gehad. Demonstratie 12 maart gaat door De Actie Huuralarm van de Woonbond zal voortgezet worden tegen de, nog steeds te hoge, huurstijgingen en de verhuurderheffing die desastreus uitpakt voor de sociale huursector. De geplande demonstratie op 12 maart gaat door. Actie Huuralarm nog steeds actueel en dringender dan ooit 04 | 02 | 2013 HV Woonbelang heeft deelgenomen aan een speciaal ingelaste actievergadering in Utrecht op 26 Januari j.l. De sfeer tijdens deze vergadering was strijdbaar, iedereen is er meer dan bewust van dat er veel op het spel staat. De miljardenheffing die de woningbouw corporaties mogelijk opgelegd gaan krijgen zullen desatreuze gevolgen hebben voor u als huurders! We gaan dan ook vol door, we doen dit door deel te nemen aan een protest actie in Den haag op 12 Maart maar ook door het aantal getekende petities nog verder op te hogen. Momenteel staat de teller op ruim 28.000 ondertekeningen maar het doel is om zeker de 50.000 te halen (landelijk). Om deze reden willen we iedereen nogmaals op roepen om via de site http://huuralarm.petities.nl/ uw steun betuigen. Daarnaast hebben we een beperkt aantal kaarten beschikbaar die we onder onze leden zullen gaan verdelen, deze kaarten (klik hier voor een voorbeeld) kunnen zonder postzegel worden teruggestuurd en dragen zo ook bij aan het totaal. Mocht u geen kaart hebben ontvangen en u wilt wel graag een kaart ontvangen om zo toch zonder internet bij te kunnen dragen stuur ons dan een mail met het verzoek om eeen kaart. Update actie Huuralarm 05 | 01 | 2013 Ook in het nieuwe jaar gaan we onverminderd door met de actie huuralarm, dit is hard nodig ook. Inmiddels staat de teller van on-line getekende petities al op ruim 18.000! Daarnaast zijn er al 2.000 handtekeningen opgehaald op papier en teruggestuurd naar de Woonbond. U kunt nog steeds via de site http://huuralarm.petities.nl/ uw steun betuigen mocht u dit nog niet gedaan hebben. Als u geen internet heeft dan kunt u met ons contact opnemen en komen wij langs met een handtekeningen lijst. Als u nog even wilt weten waarover het allemaal gaat kunt u onderstaande video bekijken of in ons nieuwsarchief van 2012 de informatie terug lezen.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2017 Nieuwsoverzicht 2017