NIEUWS 2012
Op deze pagina treft u het nieuws aan uit het jaar 2012 van zowel onze vereniging als de huurwereld in het algemeen. Met behulp van de knoppen hiernaast kunt u per jaar kijken in het archief. Het actuele nieuws vindt u op de nieuwspagina. Eerste aanmelding lidmaatschap via de website een feit 26 | 12 | 2012 Binnen een maand na lancering van de nieuwe website van HV Woonbelang hebben we onze eerste on-line aanmelding van een nieuw lid mogen ontvangen. Juist hiervoor is de nieuwe website in het leven geroepen, leden en aspirant leden het nog gemakkelijker te maken om de diensten van HV woonbelang te gebruiken en in contact te komen met ons. We zijn erg tevreden te zien dat asprirant leden ons via deze weg weten te vinden, temeer daar we tot nu toe vooral ruchtbaarheid hebben gegeven aan de nieuwe website richting de leden en nog niet richting de overige huurders in de gemeente. Deze eerste aanmelding is een bewijs dat de vernieuwde website goed zijn werk doet. Actie "Huuralarm" begint op stoom te raken 09 | 12 | 2012 Vorige week heeft de HV Woonbelang en de Woonbond de huurders leden opgeroepen mee te doen aan de actie Huuralarm, een grootscheepse campagne tegen de kabinetsplannen om de huren te verhogen, het puntenstelsel af te schaffen en verhuurders jaarlijks een heffing van 2 miljard op te leggen. Als de plannen doorgaan heeft dat desastreuze gevolgen voor huurders en woningzoekenden. Het failliet van de sociale huursector is in zicht. Die oproep heeft goed gewerkt. Inmiddels is de petitie Huuralarm op http://huuralarm.petities.nl meer dan 8.000 keer ondertekend en elke dag groeit dat aantal nog weer verder. Een aantal van die 8.000 ondertekenaars zijn huurdersorganisaties die in hun ondertekening laten weten namens hoeveel huurders zij spreken. Dat versterkt het belang van de petitie enorm. Toch denken wij niet dat we er al zijn. Op 17 en 18 december stemt de Eerste Kamer over de verhuurdersheffing in 2013 en 2014. Liefst willen we dan al enkele tienduizenden handtekeningen onder de petitie hebben staan. Daarom wij wij de huurders om:e vraag is nu of u nog mogelijkheden ziet om dat te realiseren. Misschien zijn er kanalen om uw achterban te mobiliseren die u nog niet heeft benut. Wij vragen u daarom alsnog een e-mail te sturen om de petitie te ondertekenen. Mocht u geen computer hebben dan zijn er ook handtekeninglijsten, belt u even ons kantoor (tel. 0168-482208) met vermelding van naam en adres en wij zorgen ervoor dat er iemand langs komt met een handtekeninglijst. Overigens loopt de actie Huuralarm door in het jaar 2013. Na de stemmingen in de Eerste Kamer komen de huurplannen nog op verschillende momenten opnieuw de orde, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. We blijven er bovenop zitten. HV Woonbelang ondersteunt acties Woonbond tegen huurbeleid kabinet 02 | 12 | 2012 De Huurdersvereniging Woonbelang wil met dit artikel de huurders van de WS Volksbelang en de WS Goed Wonen laten weten dat zij hun hulp nodig hebben in de strijd tegen de desastreuze plannen van dit kabinet. Zij roepen alle huurders op om mee te doen in de strijd tegen deze dwaze maatregelen (de maatregelen staan onderaan bij het nieuwsitem van 16-11-2012). De Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2. De aangekondigde maatregelen zijn desastreus voor huurders en leiden tot het failliet van de sociale huursector. Bij dezen roepen wij alle huurders op om mee te doen aan de actie Huuralarm. De verhuurdersheffing die het Rijk in het regeerakkoord aankondigt, bedraagt in 2017 maar liefst 2 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 900 euro per huurwoning. Het begint in 2013 met een heffing van 50 miljoen, maar dat bedrag loopt dus snel op. Feitelijk is het een verkapte huurbelasting die geheel op het bordje van huurders komt. Het zal u door gigantische huurverhogingen honderden euro's per jaar kosten. En doordat die extra huurinkomsten linea recta naar het Rijk gaan, houden verhuurders totaal geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak. Wilt u meer informatie over het regeerakkoord, ga dan naar www.woonbond.nl. Wilt u meedoen met onze actie, teken dan de petitie http://huuralarm.petities.nl. Na ondertekening (met naam / emailadres) krijgt u een mail met bevestigingslink. Als u deze aanklikt wordt uw steunbetuiging definitief. HV Woonbelang lanceert nieuwe website 01 | 12 | 2012 De website van HV Woonbelang is geheel in het nieuw gestoken. De website heeft nu een moderne, frisse uitstraling en bevat weer up to date informatie. Voor diegenen die daar prijs op stellen zijn er door middel van diverse formulieren veel zaken via de website direct te regelen zoals het aanvragen van uw lidmaatschap, doorgeven van wijzigingen, aanvragen van klachtbemiddeling of om contact op te nemen met ons. Natuurlijk kunt u ons ook nog steeds telefonisch bereiken. Maatregelen uit het regeerakkoord m.b.t. de huurwoningmarkt 16 | 11 | 2012 Het nieuwe kabinet heeft haar plannen bekend gemaakt omtrent de woningmarkt. Helaas voorspellen deze plannen niet veel goeds. Het kabinet heeft er niet voor gekozen om de woningmarkt te verbeteren. We zijn dan ook zwaar teleurgesteld over de uitkomst hiervan en gaan ons, onder aanvoering van de Nederlandse Woonbond, hard maken om deze voor onze huurders slechte maatregelen te bestrijden. De maatregelen op een rijtje: Huren worden conform marktniveau aangepast Voor inkomens tot 33.000,- wordt de huurverhoging: inflatiepercentage + 1,5% Voor inkomens tussen 33.000,- en 43.000,- wordt dit: inflatiepercentage+ 2,5% Voor huurders met een inkomen boven 43.000,-: inflatiepercentage + 6,5% en bovendien wordt bij deze huurders tijdelijk de maximale huurprijs opgeheven. De maximale huurprijs wordt niet meer volgens het puntensysteem bepaald, maar door 4,5 % van de WOZ-waarde te hanteren. De huurtoeslag blijft intact. Dit zijn de voorstellen van onze nieuwe regering. Mogelijk hebben onze verhuurders (de woningcorporaties) een andere visie en is er ruimte voor minder verhoging. Onze huurdersvereniging neemt dit natuurlijk mee in de jaarlijkse onderhandelingen met onze verhuurders over de huuraanpassing.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2017 Nieuwsoverzicht 2017