NIEUWS
Op deze pagina treft u het actuele nieuws aan van zowel onze vereniging als de huurwereld in het algemeen. Deze sectie worden regelmatig uitgebreid dus het is zeker de moeite waard om regelmatig terug te komen op deze pagina. Met behulp van de knoppen hiernaast kunt u per jaar kijken in het archief. Algemene ledenvergadering verplaatst 02 | 04 | 2020 Het zal niemand zijn ontgaan, het Corona virus heeft Nederland flink in de greep en er gelden strikte maatregelen om iedereen veilig en gezond te houden. Begrijpelijk natuurlijk. I.v.m. de situatie rondom het Corona virus is onze algemene ledenvergadering 2020 verplaatst naar vrijdag 2 oktober a.s. Over de plaats en tijdstip wordt u later geïnformeerd. Het bestuur van Huurders Vereniging Woonbelang. Algemene ledenvergadering + Feestavond 26 April 2019 02 | 04 | 2019 Op vrijdagavond 26 April zal in de Korenbeurs aan de Kerkstraat 13 in Made de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Tevens wordt er aansluitend een feestavond gehouden ter ere van het 25 jarig bestaan van HV Woonbelang De vergadering begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) en hierbij zal de volgende agenda worden behandeld: 1. Opening. 2. Ingekomen post en mededelingen. 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2018. 4. Algemeen verslag 2018. 5. Financieel verslag 2018. 6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie. 7. Begroting 2019. 8. Bestuursverkiezing: Dick van Amelsvoort, Marius Diepstraten en Mario Marijnissen zijn aftredend en herkiesbaar. Cas Looman is tussentijds afgetreden. We zijn nog op zoek naar een klachtencoördinator voor Hooge- en Lage Zwaluwe en Moerdijk en ook naar een 2e Penningmeester. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Voor meer informatie leest u hier de volledige uitnodiging. Vanaf 21:00 begint dan aansluitend de feestavond. Tijdens deze feestavond voorzien we onbeperkt in standaard consumpties en zorgen we natuurlijk ook voor diverse diverse koude en warme hapjes. Voor het entertainment zal de cabaret en muziekgroep “Kwartjesvolk” zorgen. Om 23.30 uur beëindigen we de feestavond met een kopje koffie of thee en iets lekkers. Wij vragen u voor deze avond een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon. Als u deze feestavond wilt bijwonen, dient u zich van te voren in te schrijven. Dit kan door middel van het formulier welke u hier kunt downloaden. Inschrijven graag voor 19 April a.s.Uw inschrijving is pas definitief als zowel uw aanmelding als de bijdrage in de kosten door ons ontvangen zijn. Notulen jaarvergadering 2018 04 | 06 | 2018 De notulen van de jaarvergadering van 13 April j.l. zijn opgemaakt en beschikbaar gemaakt. Het jaarverslag is te lezen in onze download sectie. Jaarverslag 2017 beschikbaar 17 | 04 | 2018 Het jaarverslag over 2017 is afgerond en goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 13 April j.l. In het jaarverslag zetten we de activiteiten van het afgelopen jaar uiteen. Verder leest u de plannen voor het nieuwe jaar 2018. Het jaarverslag is te lezen in onze download sectie. Agenda jaarvergadering 2018 11 | 03 | 2018 De agende voor de aankomende jaarvergadering is bekend. De jaarvergadering wordt gehouden op 13 April in Plexat, Kerkstraat 22 te Wagenberg en vangt om 19:30 aan (inloop vanaf 19:00). We nodigen u van harte uit om te komen. De volledige agenda kunt u hier downloaden. Woonbeurs gemeente Drimmelen 17 | 01 | 2018 Ook de Huurders Vereniging is op zaterdag 27 januari a.s. aanwezig op de WOONBEURS van de gemeente Drimmelen.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2014 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2013 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2012 Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2015 Nieuwsoverzicht 2016 Nieuwsoverzicht 2016
Nieuwsoverzicht 2017 Nieuwsoverzicht 2017