Wat doet Huurdersvereniging Woonbelang? Wij zijn een vereniging van, voor en door huurders. Iedere huurder van woningstichting "Woonvizier" kan lid worden van onze Huurdersvereniging. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. We voeren regelmatig overleg met onder andere de verhuurder. Daarbij worden wensen en behoefte van huurders naar voren gebracht. Daarnaast geeft de vereniging advies en voorlichting over bijvoorbeeld onderhoud en verbetering van de woning. Om contact met de leden te onderhouden zijn er ledenvergaderingen en wordt er met enige regelmaat een info-bulletin verzorgd. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!
DOELSTELLINGEN
Waarom is HV Woonbelang opgericht? Sinds haar oprichting komt onze vereniging op voor goede en betaalbare woningen in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Tegenwoordig moet een sociale verhuurder zijn huurbeleid voorleggen aan georganiseerde huurders zoals onze vereniging. Door goede samenspraak met verhuurders kunnen we onze inspraak maximaal benutten. Een flink gedeelte van de huurders is inmiddels lid van de vereniging en het aantal blijft groeien. Hierdoor luisteren de verhuurders goed naar ons en kunnen wij meer en meer opkomen voor de belangen van de huurders.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Volgende Volgende