Doelstelling: Belangenbehartiging Bij het vertegenwoordigen van huurders in overleg situaties met verhuurder en de gemeente, gaat het om het algemeen beleid op het gebied van woonlasten, jaarlijkse huurverhoging woningtoewijzing en onderhoud. Ook bemiddelen wij bij eventuele klachten tussen huurder en verhuurder. Een tweetal, door onze vereniging aangestelde klachtencoordinaters, zorgen voor bemiddeling en advies voor het oplossen van problemen die ontstaan tussen verhuurder en huurder. Informatie Wij verzorgen regelmatig informatie over onderhoud en verbeteringen van woningen. Hebt u vragen over huren dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat van de vereniging (zie Contactpagina voor de gegevens).
DOELSTELLINGEN
Waarom is HV Woonbelang opgericht? Sinds haar oprichting komt onze vereniging op voor goede en betaalbare woningen in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Tegenwoordig moet een sociale verhuurder zijn huurbeleid voorleggen aan georganiseerde huurders zoals onze vereniging. Door goede samenspraak met verhuurders kunnen we onze inspraak maximaal benutten. Een flink gedeelte van de huurders is inmiddels lid van de vereniging en het aantal blijft groeien. Hierdoor luisteren de verhuurders goed naar ons en kunnen wij meer en meer opkomen voor de belangen van de huurders.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
vorige vorige