Doelstelling: Overleg Om zo goed op de hoogte te blijven van uw vragen en klachten over de woning, organiseert HV Woonbelang informatiebijeenkomsten. Met de informatie die het bestuur van de leden krijgt gaat het praten bij de verhuurders en de gemeente. Zo blijven ook deze partijen op de hoogte over wat er leeft onder de huurders. Doelstelling: Advies en voorlichting De Huurdersvereniging heeft veel informatiemateriaal. Er zijn folders en brochures over huursubsidie, huurprijzen, huurverhogingen, servicekosten, woonverbetering, enzovoort. Meestal is dit gratis en voor zover er kostenaan verbonden zijn, krijgen leden korting op dit materiaal. Onze vereniging is lid van de Nederlands Woonbond, het overkoepelend orgaan voor hurend Nederland. Hierdoor krijgen onze leden gratis, eenmaal per jaar, het blad 'Huurwijzer', dat vol staat met kleurrijke informatie over huren en wonen.
DOELSTELLINGEN
Waarom is HV Woonbelang opgericht? Sinds haar oprichting komt onze vereniging op voor goede en betaalbare woningen in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. Tegenwoordig moet een sociale verhuurder zijn huurbeleid voorleggen aan georganiseerde huurders zoals onze vereniging. Door goede samenspraak met verhuurders kunnen we onze inspraak maximaal benutten. Een flink gedeelte van de huurders is inmiddels lid van de vereniging en het aantal blijft groeien. Hierdoor luisteren de verhuurders goed naar ons en kunnen wij meer en meer opkomen voor de belangen van de huurders.
Webmaster: Ronald Buijs
Laatste revisie: 25-02-2021
HV Woonbelang
Volgende Volgende vorige vorige